Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Zámek Lužce - Špýchar a vozová kolna
Czech English French German Italian Russian Slovak Spanish

Špýchar a vozová kolna

Napsal Richard. UVEŘEJNĚNO V Stavby

Budova kolny a sýpky stojí za sebou na jižní straně hospodářského dvora. Kolnu, pilířové konstrukce, krytou valbovou střechou, odděloval od zámecké budovy úsek zdi s branou do dvora. Nárožní pilíře jsou vyzděny z lomového zdiva, mezilehlé jsou režné cihelné, s římsovými hlavicemi. Stěny jsou svisle bedněné, spáry kryjí lišty. Trámový strop podporují podélné průvlaky. Na nich a na příčných trámech u pilířů jsou patrné dvojité dlaby po plátech. Původně tedy svislou konstrukci tvořily dřevěné sloupy s dvojicemi plátovaných pásků. Další zbytky této konstrukce byly použity druhotně v mladší konstrukci. Krov je vaznicový, postavený s použitím prvků staršího krovu s plátovými spoji. Střechu pokrývá dvojitá krytina z tašek bobrovek na řídké laťování. Směrem do dvora je střecha protažena na nízkou obvodovou zeď z lomového zdiva. V takto vytvořeném úzkém prostoru je vstup na schodiště do dvouprostrového sklepa, zaklenutého půlválcovými kamennými klenbami s otisky po šalování.

Patrovou budovu sýpky, disponovanou na 4 krát 2 osy, krytou sedlovou střechou spojuje s kolnou ohradní zeď. Při ní směrem ke kolně vystupuje ze sýpky obdélný patrový přístavek o poloviční šířce, krytý valbou ukončenou střechou. K jejímu boku přiléhá dřevěné schodiště do patra. Fasády se zbytky červeně malovaých rytých šambrán ukončuje výrazná římsa podvalového profilu, z vnější – jižní strany je římsa fabionová. Podélné fasády mají v každé ose trojici otvorů nad sebou, střední jsou větrací otvory při sýpkové podlaze. V čelní stěně u přístavku jsou vrata do přízemí, kde byl ovčín. Strop v něm nesou profilované dubové sloupky se sedly na kamenných soklech. Profilované sloupky nesou průvlak i v sýpkovém patře s vysokými úzkými okenními nikami bez parapetu. Druhé sýpkové podlaží bylo v podstřeší. Krov je hambalkový, nesený ležatou stolicí. Střechu kryjí bobrovky. V přízemí přístavku byla umístěna malá konírna. Krov jeho střechy je jednoduchý hambalkový. Svlakové dveře mají zbytek barokního kování.

Ze stručného popisu je zřejmé, že jde o hodnotné hospodářské barokní budovy. Jsou, včetně přístavku sýpky zachyceny na stabilním katastru, kde je spojuje úzká stavba. Obě byly upravovány na sklonku 19. století. U kolny byla úprava výrazněší, byly provedeny nové nosné pilíře a krov s použitím původního materiálu. U sýpky byl proveden pozoruhodný doplňující větrací systém. Sklep může být pozůstatkem starší budovy dvora. Sýpka má dnes narušeny tesařské konstrukce, částečně je prolomena podlaha podkroví. Patrná je starší tesařská oprava s protézami, při které byla zřejmě zjednodušena římsa na jižní fasádě sýpky.